Regler for trailer

Herunder finder du en lang række regler for kørsel med trailere. Er du i tvivl om noget, hjælper vi dig selvfølgelig gerne.

 

Så tung en trailer må du køre med

Det er fristende at spænde en trailer på bilen, når der mangler plads. Vigtigt er det dog, at du sætter dig ind i de kringlede regler, inden du kører løs med bil og påhæng. Måske du bare skulle leje en varebil?

 

Som udgangspunkt kan alle med et almindeligt kørekort – Kørekort til kategori B – køre med et påhængskøretøj. Det kan være en trailer, en teltvogn, campingvogn eller anden anhænger. Et kategori B Kørekort giver lov til at føre: (1) Personbil på max. 3500 kg med max. 9 personer inklusive føreren, og (2) Varebil med tilladt totalvægt på max. 3.500 kg og (3) Vogntog bestående af person- eller varebil samt et påhængskøretøj med en totalvægt på over 750 kg. Vogntogets tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.

 

Læs registreringsattesten

Det fremgår af bilens registreringsattest, hvor mange kg bilen må trække, under punktet ”Påhængskøretøjets største tilladte totalvægt” eller ”Påhængskøretøjets største tilladte totalvægt u/bremser” (koblingsvægt). Du må aldrig læsse mere i traileren eller campingvognen end den vægt – påhængskøretøj + læs – som bilen er godkendt til at trække. Anhængerens største tilladte totalvægt fremgår af anhængerens registreringsattest. Hvilket vil sige den vægt, som anhænger + gods maksimalt må veje. Faktisk må du gerne køre med en anhænger med en højere tilladt totalvægt end det, din bil må trække. Det kræver imidlertid, at du begrænser lasten, så du ikke kommer over vogntogets totalvægt. Eksempel: Din bil må trække 1000 kg og din anhænger har en tilladt totalvægt på 1200 kg og en egenvægt på 700 kg. Her skal du passe på kun at læsse maksimalt 300 kg på – for ikke at overskride grænsen på 1000 kg.

 

Her bestemmer kørekortet

Ovenstående gælder, hvis du har et kørekort nyere end 1. maj 2009. Har du et kørekort ældre end 1. maj 2009, har du – inden for Danmarks grænser – ydermere lov til at følge den vægt, som står på bilens registreringsattest. Det kræver helt præcist, at bilens ”Tilladte Totalvægt” og bilens ”Koblingsvægt” tilsammen ikke overstiger 3.500 kg. Dog må anhængers tilladte totalvægt ikke overstige bilens egenvægt med mere end 50 kg. Et godt tip i forbindelse med pålæsning af trailer er at aflæse det skilt som mange gange sidder på traileren. Typisk står der f.eks. T450 / L300. Det sidste (L) bestemmer lastevægten, som er det tal du skal kigge efter. Lovbestemmelserne findes på Retsinformations hjemmeside. Et godt værktøj er FDM’s Trailer- og Campingvognsberegner, hvor du starter med at taste din kategori kørekort ind. Forenede Danske Motorejere har en udstrakt rådgivende virksomhed for de 238.000 medlemmer.

 

Har du brug for tungere læs

Overstiger vogntogets ”Tilladte Totalvægt” 3.500 kg, men ikke 4.250 kg, skal du have minimum Kørekort Kategori B­+. Her skal du være opmærksom på, at din anhængers ”Faktiske Totalvægt” ikke må være højere end din bils ”Koblingsvægt”. Da få køreskoler udbyder Kørekort Kategori B+, skal du være indstillet på, at det realistiske alternativ – med det samme antal køretimer – hedder Kørekort Kategori BE. Hverken B+ eller BE kræver ny teoriprøve. Du skal bestå 4 teorilektioner, 6 praktiske timer og en praktisk prøve for at få B+ eller trailerkort, som BE også bliver kaldt. Synes du det er for besværligt, men har en last som er tungere end din bil kan klare, er det nemmeste ofte at leje en varevogn. Simpelthen! Ved leje af varevogn skal du være opmærksom på, at EU, med baggrund i køre- og hviletidsbestemmelserne, har udstedt et direktiv, at varebiler og trailere med en totalvægt på mere end 3500 kg skal have monteret fartskriver, når kørslen sker som led i erhverv. Undtaget fra reglerne er dog kørsel inden for en radius af 50 km fra varebilens hjemadresse, når køretøjet bruges til transport af materiel/udstyr. Kørsel må ikke være førerens hovedvirksomhed.

 

Store bøder for overlæs

Bødestørrelsen for at køre med tungere last end tilladt, er steget dramatisk i forbindelse med regelændringer i 2013. Kører du løs med en personbil med trailer, som kræver et B+ eller BE-kørekort, koster det kassen. Hvilket vil sige 75 kr. pr. procent overvægt til føreren og/eller 150 kr. pr. procent overvægt til brugeren/ejeren. Bøden rundes ydermere op til nærmeste 500 kroner. F.eks. vil en procentuel bøde som løber op i kr. 2.100 blive rundet op til kr. 2.500. Lovens lange arm har taget højde for gentagelsestilfælde. Bliver man taget med overlæs, og er man tidligere blevet taget med overlæs, vanker der kr. 300 ekstra pr. fortilfælde. Her oprundes igen til nærmeste beløb deleligt med 500 kroner.

Se udlejningstrailere