Lejevilkår

1) Praktisk info

 • Bilens lejeperiode dækker leje i 23,5 time ad gangen
 • Alle priser er gældende efter oplyste priser på www.lejenspand.dk
 • Der er GPS traking installeret i bilen, for at modvirke tyveri af biler.
 • Bilen er fuldt tanket ved udlevering af bilen til kunden.
 • Alle priser er plus brændstof
 • Bilen skal leveres tilbage, med samme mængde brændstof som ved udlevering af bilen.
 • Er bilen ikke tanket op til samme niveau ved aflevering, koster dette 300,- plus manglende brændstof.
 • Lejekontrakten skal opbevares i bilen under kørsel.
 • Bilen skal afleveres samme sted som ved afhentninge
 • Der er tegnet autohjælp på alle vores biler ved uheld og problemer.
 • Gyldigt kørekort og sygesikringsbevis skal fremvises ved udlejning.
 • Du skal have haft kørekort i minimum 3 år ved leje af bil
 • Rygning er ikke tilladt i bilerne gebyr 625,-
 • Bilen skal afleveres i rengjort tilstand
 • Afleveres bilen mere end 15 min for sent opkræves lejer 500,- DKK i gebyr.
 • Lejer er ligeledes også ansvarlig for udlejers tab, i forbindelse ved for sent aflevering af bil, beløbet afregnes ved aflevering af bil.
 • Alle oplyste priser er inkl. moms.

 

2) Misvedligeholdelse

 • Ved misvedligeholdelse opkræver lejenspand.dk beløb svarende til reperationsudgifterne på et værksted. Det er lejers ansvar at sørge for at holde øje med aflæselige instrumenter på bilen ved brug. Gøres dette ikke og medfører dette en defekt, stilles lejer til ansvar for skader pådraget på bilen og opkræves for udbedring af disse.

 

3) Betalingsbetingelser og booking

 • Der betales forud for bilens lejeperiode samt depositum. Depositum beløb varierer fra bil til afdeling og kan ses, ved at trykke på den grå knap under billedet af den ønskede bil “Klik for at se mere”
 • Der skal fremvises kørekort og sygesikringsbevis ved afhentning af bil.
 • Ved aflysning 3 døgn før start af booking, opkræves lejer grundlejen.

 

4) Forsikring

 • Selvrisiko ved skade: 10.000,-
 • Afsagn som følge af skader på køretøjet: 625,- pr. dag.
 • Selvrisiko afregnes straks på firmaets adresse.
 • Lejenspand.dk fralægger sig ethvert ansvar for dækning af skader påført kunden, medpassagerer og kundens eget gods.
 • Bilen må kun føres af lejer, ved brud på dette dækker forsikringen ikke og lejer vil blive stillet til fuldt ansvar til dækning af alle skader.
 • Ved skade på bilen udfyldes en skadesrapport, hvorpå skyldsspørgsmålet afklares og alle implicerede skal underskrive rapporten. Desuden skal der ved kollision med andre også noteres nr. plade samt navn og telefon nr.
 • Ved skader kontaktes udlejer med det samme.

 

5) Afgifter og bøder

 • Lejenspand.dk kan ikke holdes til ansvar for bøder og afgifter som kunden har fået i forbindelse med en udlejning. Alle bøder og afgifter sendes videre til kunden som står til ansvar for at betale disse.